“Bekimi Toronto” në Kinë: kanceri përhapet

Ky predikues, quhet David Da-chung Lin, dhe është predikues i famshëm kinez që ka kriuar ‘Tabernacle of David Ministries International’. Që nga 1996 përhap të ashtuquajturën ‘Toronto Blessing’ (‘Bekimi Toronto’) edhe në kinë. Në këtë video do shikoni disa nga gjërat që ndodhin në takimet e tij, të gjitha këto gjëra i atributohen Frymës së Shenjtë. Është e frikshme vetëm të mendohet që këto gjëra ja atibutojnë Frymës së Shenjtë. Siç mund të duket, edhe këto njerëz kanë harruar me dashje që fruti i Frymës është përmbajtje o vetëkontroll (Galatasve 5:22), e që gjithçka në asamble duhet bërë sikur ka hije dhe me rregullsi (1 Korintsave 14:40).

Autori: Giacinto Butindaro
Përktheu nga italishtja: Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/07/11/la-benedizione-di-toronto-in-cina-il-cancro-si-diffonde/

Si mund te vdese Perëndia?!

Parathënje: në këtë video, un nuk jam dakord në fjalët kur thotë: “miqt e mi myslimanë”. Të krishterët nuk jan miqt e myslimanëve sepse Jezusi thotë: “Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj” (Gjoni 15:14) Pra miqt e Jezusit dhe të krishterëve janë vetëm ato që i binden urdhërimeve të Zotit Jezus Krisht.

Aldo Prendi