Në kult tani kërcehet madje edhe Waka Waka

waka waka në kultKëtu jemi te Church by the Glades (që është një Kishë Ungjillore Baptiste që përfshin therr 5000 pjestarë dhe që është shum e njohur për ‘mënyrat e saj jo konvencionale të ungjillzimit’). Siç mund të shikoni kërcehet Waka Waka. Ky kërcim u bë në Maj 2011. Tashmë këtu lakmia e botës [mondanità] mbretëron e pakundërshtuar.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Burimi

Stacey Campbell duke ‘profetizuar’

Ajo që do shikoni dhe dëgjoni është Stacey Campbell, e aprovar dhe e pranuar nga shum Kisha Pentekostale si profeteshë, ndërkohë që ‘profetizon’. Vëreni lëvizjet e saj ndër të cilat edhe levizjet e kokës së sajë. Kjo grua shtë një profeteshë e rreme dhe ka nevojë të lirohet.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Stacey Campbell mentre ‘profetizza’

 

Femi Cakolli kundër bibles: «Perëndia e do mëkatarin» dhe «jemi të gjith mëkatarë»

«Perëndia e do mëkatarin dhe urren mëkatin». Kjo frazë dëgjohet shpesh nga të Krishterët.
Ja përshembull, në programin Info Magazine (në kanalin Klan Kosova), e thotë Femi Cakolli, pastor i Kishës Protestante Ungjillore të Kosovës, (shih nga minuti 38):

Por a është e vërtetë plotësisht kjo frazë? Jo, nuk është. Ajo frazë është e vertetë vetëm në gjysmën e fundit, sepse Perëndia e urren mëkatarin dhe urren edhe mëkatin, sikurse është shkruar: «[shpiriti i Zotit] urren të pabesin dhe atë që do dhunën» (Psalmet 11:5); në një vend tjetër thuhet që Perëndia «i urren të gjithë ata që kryejnë padrejtësi» (Psalmet 5:5); dhe akoma: «Zoti i urren këto gjashtë gjëra, madje shtatë janë të neveritshme për të: sytë krenare, gjuha gënjeshtare, duart që derdhin gjak të pafajshëm, zemra që kurdis plane të këqija, këmbët që turren shpejt drejt së keqes, dëshmitarin e rremë që thotë gënjeshtra dhe atë që shtie grindje midis vëllezërve» (Fjalët e urta 6:16-19).

Përveç kësaj, Femi Cakolli thotë që ai vetë është mëkatarë, dhe që të gjith janë mëkatarë. Shiko përshembull minutin 33 në këtë video.
Edhe kjo gjë që thotë nuk është biblike, sepse Bibla na tregon që ne të Krishterët më parë ishim mëkatarë, dhe tani jemi të drejtë.
Por me këtë, nuk po them që besimtarët nuk mëkatojnë, sepse do thoja në gënjeshtër, por po them që nuk duhet të thirren “mëkatarë” ato që janë drejtësuar dhe shenjtëruar me anë të besimit në Jezu Krishtin, të cilët ecin në drejtësi.

Ja, po komenoj shkurtimisht disa vargje që mbështesin këtë që po them:

«Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne. Shumë më tepër, pra, duke qenë tani të shfajësuar në gjakun e tij, do të shpëtojmë nga zemërimi me anë të tij. Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndinë nëpërmjet vdekjes së Birit të tij, akoma më shumë tani, që jemi pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij» (Romani 5:8-10). Këtu Pali thotë qartë që ne ishim mëkatarë, dhe që ishim armiq të Perëndisë, por nuk thotë që jemi akoma mëkatarë dhe armiq. Nuk mund të jemi në të njejtën kohë mëkatarë dhe të Krishterë.

«Ai do të shikojë frytin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur; me anë të diturisë së tij, i drejti, shërbëtori im, do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër paudhësitë e tyre» (Isaia 53:11). Këtu kemi një parathënie që u bë para lindjes së Jezu Krishtit, e cila flet për Mesian dhe atë që ai do bënte, domethënë që do të drejtësonte shum veta. Pra, nëse Jezu Krishti na bëri të drejtë, pse duhet të themi ne se jemi mëkatarë?

«I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin, sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri» (Efesianëve 1:3-4). Këtu thuhet që Perëndia na zgjodhi që të jemi të shenjtë, dhe jo mëkatarë. Pra është e drejtë të themi që jemi shenjtorë, dhe jo mëkatarë.

Mund të merrja edhe vargje të tjera, por këtë herë po ndalem këtu.

Aldo Prendi

‘Profetesha’ Juanita Bynum gjuan taledat

‘Profetesha’ Juanita Bynum, e divorciuar dhe e rimartuar, gjuan njerëzit me taled, domethënë me mantela lutjesh që i përdorin Hebrenjt. Kjo grua shfaq një arogancë dhe një marrëzi të jashtzakonshme ndër gratë predikuese amerikane.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Artikulli origjinal: La ‘profetessa’ Juanita Bynum, lancia i tallit