‘Ungjillzimi’ modern antibiblik në një tendë ungjillzimi

treni vallzues ne nje tende ungjillzimi

Kini kujdes që të mos hyjnë në Kishen që frekuentoni këto marrëzi… dhe në qoftë se frekuenton një Kishë që sillet kështu kur ungjillzojn, të këshilloj ti qortosh dhe në qoftë se nuk pendohen, të largohesh nga ajo Kishe e korruptuar.

Aldo Prendi

Ja si ungjillzojnë anëtarët e tendës ‘Cristo è la risposta’: turp!

Kështu duhet të ungjillzojmë? Turp të keni ju të gjith anëtarët e tendës ‘Cristo è la Risposta’ [Krishti është përgjigja].

Keni bërë Ungjillin gjoja sikur të ishte një fabul. Prezantimin e Ungjillit e keni bërë palaçollëk.

Pendohu Vittorio Fiorese, edhe ti Clark, dhe të gjithë përgjegjësit e tjerë, sepse jeni larguar nga shtigjet e vjetra për të ecur në shtigjet dredha dredha duke i prishur zakonet e mira.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/12/ecco-come-evangelizzano-quelli-della-tenda-cristo-e-la-risposta-vergogna/

Na paskan shpikur edhe vallizimin për ungjillzim!

Tashmë kanë shpikur edhe vallzimin për ungjillzim.

Shikoni këtu çfarë gjërash qesharake kanë shpikur në këtë bashkësi. Si mos të mjaftojë, i bëjnë edhe duartrokitje.

Turp të keni, keni transformuar ambjentin e kultit në ambjen argëtimi e zbavitje.

Pendohuni, merrni këto mbeturina dhe qojini jashtë Kishës së Zotit.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/11/adesso-ce-pure-la-danza-di-evangelizzazione/