Edhe në Shqipëri po përhapet ungjillzimi antibiblik

Paskan ardhur edhe në Shqipëri ndjekësit e ‘pastores’ Roselen Boerner Faccio, për ta korruptuar me ungjillzimin e tyre ANTIBLIBLIK. Ruhuni nga ato që “ungjillzojnë” si këto njerëz.

Aldo Prendi

Artikuj në italisht që demaskojnë ‘pastoren’ Roselen Boerner Faccio: http://giacintobutindaro.org/category/donne-pastore-o-predicatrici/roselen-boerner-faccio/

Pastori Eddie L. Long dhe kërcimi i ri ‘Cross it up’

Eddie L. Long është pastor në New Birth Missionary Baptist Church, Lithonia, Georgia (USA). Kisha që ushqen ka tejkaluar 30.000 pjestarë. Në këtë video i prezanton dëgjuesve një kërcim të ri që quhet ‘Cross it up’, dhe sipas tij bazohet në vargun e Zanafillës 48:13.

Tashmë djalli bën të bëjë atë që don në shum Kisha.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/13/il-pastore-eddie-l-long-e-il-nuovo-ballo-%E2%80%98cross-it-up%E2%80%99/

Kompani teatrale e ‘Krishterë’ humoristike

kompani teatrale e krishterëKëto palaço mundohen të bëjnë të qeshin popullin e Zotit me recitimet e tyre me tema biblike. Ja në çfarë situate të keqe janë disa besimtarë Ungjollor sot, kan humbur pastërtinë shpirtërore, dhe kanë marrë rrugë të këqija duke qënë aktor dhe rrecitues. Shum keq vëllezër, shum keq.

Ato predikues që i pranojnë këto palaço në lokalet e kultit, nuk kanë kuptuar pothuajse asgjë nga Bibla; vëllezër, në qoftë se nuk pendohen, dhe në qoftëse vazhdojnë të ftojnë dhe të inkurajojnë këto vepra, largohuni nga ato menjëherë, mos konsumoni kohë me këto njerëz të korruptuar. Ndahuni nga këto mashtrues.

“Tani unë ju bëj thirrje, o vëllezër, të ruheni nga ata që shkaktojnë përçarje dhe skandale kundër doktrinës që keni mësuar dhe të largoheni nga ata; sepse ata nuk i shërbejnë Zotit tonë Jezu Krisht, por barkut të tyre, dhe me fjalë të ëmbla dhe të bukura gënjejnë zemrat e të thjeshtit” (Romakëve 16:17-18)

Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë

Aldo Prendi

Pantomimë: Jezusi fshin lotët e tu – Kisha Ungjillore Catania

Pantomimë Jezusi fshin lotët e tua - Kisha Ungjillore Catania

Vëllezër të Kishës së Krishterë Ungjillore Jezus Krishti është Zoti: mjaft me këtë teatër për të ungjillëzuar, mjaft me këto shfaqje teatri.

Vazhdoni të predikoni pendimin nga veprat e vdekura dhe Ungjillin, si në kohët e lashta, domethënë me fuqi, me Frymën e Shenjtë, dhe me shum bindje, pa përdorur këto mjete që janë të padenja ndaj Ungjillit.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/12/mimo-gesu-asciuga-le-tue-lacrime-chiesa-evangelica-catania/