Ungjilli i shpëtimit tonë

djelliFjala Ungjill vjen nga greqishtja Euanghelion që do të thojë ‘lajm i mir’.

Por cili është ky lajm i mir? Apostulli Pal na e thotë në një nga letrat e tij dërguar Korintasve me këto fjalë: “Tani, o vëllezër, po ju deklaroj ungjillin që ju kam shpallur dhe që ju e keni marrë dhe mbi të cilin ju qëndroni, dhe me anë të të cilit ju jeni shpëtuar, nëse do ta mbani fjalën që ju kanë predikuar, veç nëse besuat kot. Sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash ato që edhe unë vetë i kam marrë, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë, sipas Shkrimeve, edhe se iu shfaq Kefës dhe pastaj të dymbëdhjetëve. Pastaj iu shfaq një herë të vetme më shumë se pesëqind vëllezërve, prej të cilëve më të shumtët rrojnë edhe sot, kurse disa kanë rënë në gjumë. Më pas iu shfaq Jakobit dhe pastaj të gjithë apostujve. Më së fundi m’u shfaq edhe mua, si në dështimit. Sepse unë jam më i vogli i apostujve dhe as nuk jam i denjë të quhem apostull, sepse e kam përndjekur kishën e Perëndisë” (1 Korintasve 15:1-9).

Ky është Ungjilli i hirit të Perëndisë (kfr. Veprat e apostujve 20:24) me anë të cilit ai që beson në të shpëtohet nga mëkatet e tij dhe merr jetën e përjetshme. Ai është pra fuqia e Perëndisë për shpëtimin e secilit ë bson, siç thotë Pali në letren e Romakëve (kfr. Romakëve 1:16).

Le të jetë ky Lajmi i hirit që i predikohet mëkatarëve për shpëtimin e tyre, por edhe t’i kujtohet shenjtorëve në mënyr që ta mbajnë ashtu siç është deri në fund dhe të marrin kështu koronen e jetës.

Në qoftëse ndokush ju shpall ndonjë Ungjill të ndryshëm nga ky, qoftë mallkuar (kfr. Galatasve 1:9) përpara Perëndisë dhe ëngjëjve të tij të shenjtë.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/14/il-vangelo-della-nostra-salvazione/

Çfarë duhet të bësh për t’u shpëtuar

luce del sole

Dua të të them se çfarë duhet të bësh për t’u shpëtuar. Duhet të besosh në Zotin Jezu Krisht, me fjalë të tjera duhet të besosh që Ai është Biri i Perëndisë që ka vdekur në kryq për mëkatet tona, që u varros, dhe që të tretën ditë u ringjall nga të vdekurit dhe iu shfaq atyre që më parë Ai i kishte zgjellur që të ishin dëshmitarët e tij, dhe me të cilët hëngri dhe piu (kfr. Veprat 16:31; 1 Korintasve 15:1-11). Përse duhet të besosh këto gjëra? Sepse kështu ka vendosur Zoti; kjo është udha e shpëtimit, çdo udhë tjetër që mund të predikojnë është fallco.

Dije pra, që vetëm me anë të besimit në emrin e Jezu Krishtit ka shpëtim: në asnjë mënyrë tjetër. Kjo sepse ai kur vdiç në kryq, shlyu me gjakun e tij denimin për mëkatet tona. Në fakt, ai vetë tha, natën kur u tradhëtua dhe arrestua, kur dha kupën dishepujve të tij: “…ky është gjaku im, gjaku i besëlidhjes së re, i cili është derdhur për shumë për faljen e mëkatëve” (Mateu 26:28). Dhe apostulli Pal konfirmon kur i thotë Efesianëve: “në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij…” (Efesianëve 1:7).

Shpëtimi është falas pra, siq është shkruar: “Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë” (Efesianëve 2:8). Ajo nuk merret me vepra, për këtë nuk mund ta meritosh as ta fitosh duke bërë vepra të mira; “që të mos mburret askush” (Efesianëve 2:9) përpara Zotit. Në qoftë se shpëtimi mund të meritohej nga njeriu ose mund të fitohej nga njeriu me anë të mundimeve të tij dhe me anë të sakrificave të tij, atëherë Krishti paska vdekur më kot, dhe gjaku i tij na qënka derdhur për asgjë. Sakrifica e tij do të ishte kështu një gjest i pa vlerë, me të vertetë i pa vlerë.

Në qoftë se ti pra, do të jeshë i shpëtuar nga mëkatet e tua dhe nga zemërimi i Zotit i ardhshëm, pendohu tani për mëkatet e tua dhe prano me besim sakrificën shlyese që Jezu Krishti ka kryer. Në moment do të ndihesh i liruar nga litarët e mëkatit që të mbajnë lidhur, dhe do shijosh lirinë në Jezu Krishtin. Përveq kësaj do të ndihesh i pajtuar me Zotin, sepse zemërimi i furishëm i Zotit do të hiqet nga ty, dhe kur të vdesësh, nuk do të shkosh në ferrë por në parajzë. Tani, pikërisht në këtë moment, pendohu dhe beso në Jezu Krishtin.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/13/cosa-devi-fare-per-essere-salvato/

Përktheu Aldo Prendi.
Mesazhe për mëkatarët. Predikimi nr. 205
Për të aktivuar titrat në shqip ose për t’i zmadhuar, shiko këtë video: https://www.youtube.com/watch?v=6O9iqXJJOyc

Jezu Krishti: e vetmja udhë që të çon te Zoti

lutje, shpetim, pendimJezu Krishti është e vetmja Udhë që të çon te Zoti, sipas asaj që Ai tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje” (Gjoni 14:6)

Mos u gënjeni, nuk ka udha të tjera që të çojnë në qiell.

Atëher, çfarë duhet të bësh? Duhet të pendohesh për mëkatet e tua dhe të besosh që Jezu Krishti ka vdekur për mëkatet tona dhe është ringjallur për drejtësimin tonë.

Në këtë mënyrë do të pajtohesh me Zotin duke marrë faljen e të gjith mëkateve tuaja, dhe do të shpëtohesh nga ferri (ku digjet një flakë e ndezur nga Zoti, që shkakton qarje dhe kërcëllim dhëmbësh) […] përveç faljeve të mëkatave do të merresh edhe jetën e përjetshme, domethënë do të jesh i sigurtë që kur të vdekësh dë të shkosh në parajzë.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Gesù Cristo: l’unica via che mena a Dio

Në qoftë se nuk ke rilindur do të shkosh në ferr

flakëNë qoftë se nuk ke rilindur, dije që kur të vdisësh do të shkosh për tu munduar në flakë të Hadesit (zakonisht i quajtur ferr), ku do të qëndrosh deri në diten e gjyqit, dhe pastaj do të ringjallesh në ringjalljen e denimit, për tu gjykuar dhe për tu hellur në një tjetër vend që quhet ‘liqeni që digjet me zjarr dhe squfur’, ku do të mundohesh në shekuj të shekujve. Po të them këtë në bazë të këtyre fjalëve që Jezusi i tha një burrit të quajtur Nikodem: “Në të vërtetë, në të vërtete po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë” (Gjoni 3:3).
Mos humb kohë pra, pendohu dhe beso në Zotin Jezu Krisht, domethënë beso që Ai vdiq në kryq për mëkatet tona, dhe që u ringjall në ditën e tretë për justifikimin tonë. Do të ndihesh i rilindur sepse Zoti do të të falë mëkatet e tua, pra do ti fshijë plotësisht të gjitha, dhe bashkë me faljen e mëkateve do të të japë jeten e përjetshme, dhe për këtë arsye do të jesh i sigurt që kur të vdisësh do të hysh në mbretërinë e qiejve.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2013/11/15/se-non-sei-nato-di-nuovo-andrai-allinferno/