Muzika rock dhe satanizmi

Ky video është një fragment i episodit të gjashtë të emisjonit La linea d’ombra [Linja e hijes] e datës 23 qershor 2009, dedikuar sektit satanik Le bestie di Satana [Bishat e Satanit], pjestarët e së cilës janë njollosur me shkelje shum të rënda, ndër të cilat vrasja, duke qënë të denuar për këto shkelje.

Kam dashur ta publikoi për të nxitur reflektimin e të gjith atyre besimtarëve që kanë lejuar që muzika rock të hyjë nepër Kisha, dhe për ti bërë të kuptojnë që muzika rock ka origjinë Satanike dhe për këtë motiv duhet braktisur. Është e vërtetë që jo e gjith muzika rock arrin ose nxit arritjen e të njejtave tepri, por mbetet fakti që edhe muzika rock më e lehtë është një tip muzike që prodhon ose që nxit për sjellje, sentimente dhe vepra që nuk i kanë hije shenjtorëve. Është kështu sepse rock-u nuk është neutral si tip muzike, për shkat të faktit që nuk ekziston një muzikë neutrale. Pra rock-u duhet braktisur. Nuk mund të përdoret as për t’i kënduar Zotit dhe as për të ungjillzuar.

Mos jini të pakujdesshëm, vëllezër, jini të mençur. Urreni të keqen, dhe ruhuni nga çdo gjë që duket e keqe. […]

Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me të gjith ato që e duan me pastërti të pakorruptuar.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/13/la-musica-rock-e-il-satanismo/

Libër që demaskon Masonerinë (në italisht)

kopertinë, libër kundër masonerisëPo vendos këtu një libër që provon qartë se Masoneria është nga djalli, dhe që është duke u përhapur në shum Kisha Ungjillore duke shkaktuar dëmtime jo të vogla. Për ato që e kuptojnë italishten, mund ta lexojnë këtë libër, dhe pasi të kenë kuptuar se sa shpejt është duke u përhapur nëpër Kisha, të lajmërojë edhe vllezrit e tjerë në mënyrë që edhe ato të dijnë se si ti demaskojnë Masonët dhe të qortojnë veprat dhe fjalët e tyre të liga.

Librin e ka shkruar Giacinto Butindaro, një vëlla në Krishtin, që Zoti më ka dhënë mundësinë ta njoh personalisht dhe të bashkpunoj me të për lavdinë e Zotit tonë Jezu Krisht, dhe për ndertimin shpirtëror të vëllezërve dhe motrave në besim. Është një vëlla që Zoti e ka përdorur për të shkruar shum libra të tjerë që janë tepër të vlefshëm për besimtarët por edhe paganët.

Libri titullohet “Masoneria e demaskuar: kundër depërtimit dhe influencës së kësaj organizate djallëzore në Kishat Ungjillore” (italisht “La Massoneria smascherata: contro l’infiltrazione e l’influenza di questa diabolica istituzione nelle Chiese Evangeliche”) përfunduar në vitin 2012, në Romë

Libri në PDF mund të shkarkohet falas duke klikuar në këtë link, peshon rreth 36 MB, dhe përmban 914 faqe

Për ta lexuar on line, mund të shkoni në këtë link

Aldo Prendi

Burimi

Video që demaskon Masonerinë

masoneri sakrifica

Në këtë video do të shihni disa filmime të regjistruara fshehurazi në disa lozha masonike. Disa kohë më parë kur dolën në televizion këto filmime, njerëzit u çuditën dhe u skandalizuan. Në pjesen e parë (deri në minutin 5:52) do të shihni inicimin masonik, me anë të cilit ‘profani’ bëhet ‘mason”, duke i deklaruar masonëve që janë prezent, dhe ‘Mjeshtrit të Nderuar’ (kryetarit të lozhës) që po i afrohet Masonerisë për të marrë dritë. Përveç gjërave të tjera, mund të shihni premtimin që bëjnë masonët kur marrin pjesë në inicimin, me të cilin premtojnë ti mos i tregonjë asnjë profani gjërat që do të shohë dhe dëgjojë në lozhë (përdryshe, do të denohet rëndë), përveç kësaj, premtojnë edhe që do të përpiqen për të plotësuar objektivet e Masonerisë, dhe që do ti binden principeve të Masonerisë. Riti i drejtimit të shpatave shpjegohet në këtë mënyrë: nga ai moment e tutje, në qoftë se filluesi gjendet në rrezik, do të mbrohet nga masonët.
Konsideroni pra në çfarë riti djallëzor marrin pjesë ‘ungjillorët’  që vendosin të hyjnë në Masoneri.
Në pjesën e dytë (5:53-7:16), do të shihni një rit adhurimit satanik në të cilin mund të marrin pjesë vetëm masonët e gradës 33 (grada maksimale Masonike e Ritit Skocez të Vjetër dhe të Pranuar). Thuhet që: mësuesi plak që bën ritin, pinë gjakun e dhisë që i është sakrifikuar Satanit në mes të lozhës.
Në pjesen e tretë (7:17-8:7), zhvillohet një ceremoni martese brënda një lozhe.

Mir thotë apostulli Pal: “Mos jini, pra, shokë me ta. Sepse dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin; ecni, pra, si bij të dritës, sepse fryti i Frymës konsiston në gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe të vërtetë, duke provuar çfarë është e pranueshme për Perëndinë. Dhe mos merrni pjesë në punët e pafrytshme të errësirës, por më tepër t’i qortoni, sepse ato që bëjnë ata në fshehtësi, është turp edhe të thuhen. Kurse të gjitha gjërat, kur dalin në dritë, bëhen të dukshme, sepse çdo gjë që shfaqet është dritë. Prandaj Shkrimi thotë: Zgjohu, ti që fle, dhe ringjallu prej së vdekurish, dhe Krishti do të shndrisë mbi ty”
(Efesjanëve 5:7-14)

Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë

Autori: Giacinto Butindaro
Perktheu nga italishtja: Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2012/12/18/video-shock-che-smaschera-la-massoneria/