Ja pasojat e ‘flakës së shenjtë’ ose ‘verës së re’

Ja në çfarë gjendje ishte një burr pas marrjes së ‘verës së re’ gjatë një mbledhje rizgjimi e udhëhequr nga Bill Easter, misjonar i organizatës Asambleja e Perëndisë USA.

Gjykoni vetë.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/12/ecco-le-conseguenze-del-santo-fuoco-o-vino-nuovo/

‘Rizgjimi’ në Cedar Creek

Ja një mbledhje e udhëhequr nga Bill Easter, misionar i [organizatës] Asembljea e Perëndisë USA, në Cedar Creek.

Çfarë çrregullsie, çfarë konfuzioni!

Si mund ti atribuohen Frymës së Zotit këto gjëra? Si mund të quhen këto gjëra ‘rizgjim’?

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/12/il-risveglio-di-cedar-creek/