Idhujtari ‘Papa’ Françesku inaugorn statujen dedikuar Shën Mikel Kryeëngjëllit

Ja kapoja i Kishës Katolike Romake me çfarë merret, me vepra të mishit (kfr. Galatasve 5:19-20).
“për frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasësit, dhe kurvëruesit, dhe magjistarët, dhe idhujtarët, dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liqenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë” (Zbulesa 21:8)

Edhe i ashtuquajturi Papa Ratzinger aprovoi këtë vepër mishi.

Aldo Prendi

Burimi videos: http://giacintobutindaro.org/2013/07/08/idolatra-e-non-cristocentrico/

‘Papa’ Ratzinger dhe Luteranët tashmë janë shokë

[…]

Nga: http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=94636&sez=HOME_ROMA

Luteranët kanë mbetur të mashtruar nga djalli, jo vetëm sepse kanë filluar të bëjnë ekumenizëm me Kishën Katolike Romane, por edhe sepse pranojnë në minister gratë[1], dhe aprovojnë homoseksualitetin dhe abortin, përveç rrenave të tjera të ndryshme. Luteranë, pendohuni dhe konvertohuni nga rrugët tuaja të liga dhe nga rrenat tuaja.

Jeni duke shkuar gjithnjë e më keq.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/14/il-%E2%80%98papa%E2%80%99-ratzinger-e-i-luterani-ormai-sono-amici/

[1] Pranimi në minister i grave domethënë pranimi i grave në shërbesë. Për shembull, ato Kisha që pranojnë ministerin e grave i lejojnë gratë të jenë pastore (ose baresha) dhe domethënë i lejojnë të mësojnë dhe të përdori autoritet mbi burrin, në kundërshtim me Fjalën e Perëndisë (kfr. 1 Timoteu 2:12).

Ekumenizmi dhe Ekumenikët

Ekumenizmi është një fjalë që do të thojë “përbashkësia e të gjith Krishterëve”. Me fjalë tjera, është sforcimi i mbledhjes së të gjitha denominacioneve duke i konsideruar në të njejtin nivel. Për shembull, ekumenikët janë ato që thonë se nuk ka rëndësi a je Katolik, Baptist, Aventist, Mormon o Deshmitar i Jehovait apo ndonjë gjë tjetër, sepse i konsiedron të gjith bij të Perëndisë, dhe të shpëtuar; pra një ekumenist beson që të gjith denominacjonet që flasin për Krishtin janë në rrugë të drejtë.

Faktet sot flasin qartë duke na treguar që djalli planifikon dhe lufton për bashkimin e të gjitha feve në mënyrë që të korruptojë Kishën e pastër që nuk bjen në kompromis. Por ne e dimë që Zoti i mban fort të zgjedhurit e tij, dhe i mbron nga ky makinacion i djallit.

Në librin e Zbulesës shohim që shum njerëz do e ndjekin Antikrishtin, pra imagjinohet se anitikrishti do të jetë Kryetari i feve (ose besimeve) që do të bashkohen bashkë. Duhet mbajtur mend që Jezusi ka thënë se grigja e Perëndisë është e vogël, pra e përbërë nga pak përsona. Tufat e mëdha, vrapojnë në shkatërrim, por grigja e vogël e Perëndisë ndjekë Pastorin e mir: Jezu Krishtin, Zotin tonë.

Benny Hinn është ekumenik, i ashtuquajturi Papa Franqesku është ekumenik, Billy Graham është i tillë etj etj.

Ekumenik (në kuptimin më të gjërë të fjalës) mund të quhen edhe ato që thonë: të gjith njerëzit janë bij të Perëndisë, dhe nuk duhet ti kritikojmë për atë që besojnë, sepse (thonë ekumenikët) Zoti në fund të fundit do ti shpëtojë të gjith: Myslimanët, Katolikët, Satanistët, Budistët, Induistët etj..

Ekumenikët çnderojnë Ungjillin e Krishtit; pra vdekjen e Tij për të cilën kemi faljen e mëkateve. Sipas Ekumenikëve, Krishti ka vedkur më kot, ngaqë mund të shpetohen edhe ato që nuk besojnë që ka vdekur për mëkatet tona dhe se është ringjallur për shfajsimin tonë.

Bibla thotë që Jezusi është e Vetmja Udhë që të qon tek Perëndia, kurse Ekumenikët thonë që ka udha të tjera përveq Jezusit.

Ruhuni dhe largohuni nga ekumenikët, sepse janë dinakë, dhe nuk e kanë përzemër Zotin tonë Jezu Krisht, por e përçmojnë me fjalë boshe dhe të kota.

Këta mundohen të justifikojnë pozicionin e tyre të mbrapshtë madje edhe duke cituar biblen. Kini pra kujdes, demaskoni këto njerëz, dhe lajmëroni të Krishterët e vertetë duke i bërë të kuptojnë se sa i lig dhe i dëmshëm është ekumenizmi.

Hiri qoftë me ju

Aldo Prendi

‘Papa’ në Coppito, rrëshqet pasi iu lut ‘Zojës’

‘Papa’ Joseph Ratzinger në Coppito, rrëshqet pasi iu lut të ashtuquajturës Zojë. Vëreni me kujdes.

Nuk ishte një rastësi, pa dyshim. Sepse ishte Zoti ai që e bëri të bie sepse i është lutur një statuje.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/12/il-papa-a-coppito-scivola-dopo-preghiera-alla-madonna/

Kur Benny Hinn lavdëroj Gjon Palin e dytë

benny_hinn-pope-300x177Benny Hinn pas vdekjes së Gjon Palit të dytë (Giovanni Paolo II) pohoj: ‘Papa Gjon Pali i dytë ka drejtuar miljona njerëz te Jezu Krishti kur ishta Papë’ (“Pope John Paul II pointed millions to Jesus Christ when he was Pope”). Burimi: Benny Hinn: The Impact of the Pope’s Death, By Chris Mitchell, Middle East Bureau Chief, CBN.com.

Konsideroni qfarë fjalësh ka arritur të thojë Benny Hinn për një burrë që pohonte të ishte vikari i Krishtit, që pranonte ardhurimin, që mësonte se shpëtimi është për vepra, që ishte idhujtar më shum se të gjith paraardhësit e tij. Gjon Pali II shfrytëzonte gjithomnë rastin për të dërguar njerëzit te Maria, dhe për ti këshilluar të luteshin Marinë ‘bashkëshpëtimtaren’.

Kjo do të thotë që Benny Hinn nuk ka dallim, dhe nuk është në gjendje të dallojë një dhi nga një dele, një Krishterë të rremë nga një të vërtetë, por mbi të gjitha nuk din çfarë është një idhujtarë.
Çfarë trishtimi në të kuptuar që shum besimtarë edhe këtu në Itali shkojnë me vrap pas këti mashtruesi dhe ngashënjyesi.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/12/quando-benny-hinn-elogio-giovanni-paolo-ii/