Ju prezantoj DJ-Jos: një nga të parët “DJ të Krishterë” aktiv në Itali

[…] Ja këtu, gjatë një nate duke “ungjillzuar”. Sepse ai thotë që Zoti i ka dhënë një “vizion” me një objektiv të trefishtë:

– trazmetimin e një mesazhi moral e shpëtimtar në botën e diskotekave dhe të DJ-ve;
– propozimin e kësaj muzike besimtarëve (shum janë besimtarët të rinj që i pelqen muzika dance, house, techno)
– krijimin e muzikes dance të krishterë.
Cfarë dhoj muzike propozon gjatë një nate? Na e thotë ai vetë: “Dhojet që propozoj unë janë nga të gjitha tipet, por ato që prezantoj gjatë një nate, kanë më shumë një rritëm dance e house! Filloj me pjes të buta dhe mbaroj me ato më të forta !!!!!”

Cfarë trishtimit duke parë gjërat tokësore të aprovuara, të inkurajuara e të përhapura në mes besimtarëve nga këto musikantë dinakë, që nuk dijnë të dallojnë gjërat e shenjta nga ato profane!

Turp të keni, dhe konvertohuni nga rrugët tuaja të këqija të gjithë  ju që aprovoni dhe përhapni këto lakmi të botës!

Autori: Giacinto Butindaro
Perktheu nga italishtja: Aldo Prendi
Burimi origjinal: http://giacintobutindaro.org/2010/05/11/vi-presento-dj-jos-uno-dei-primi-%e2%80%98dj-cristiani%e2%80%99-attivi-in-italia/