Si në një diskotekë

si në një diskotekëKëtu jemi akoma në Church by the Glades (që është një Kishë Ungjillore Baptiste që përfshin therr 5000 pjestarë dhe që është shum e njohur për ‘mënyrat e saj jo konvencionale të ungjillzimit’).
Vëreni me kujdes si mendojnë të lëvdojnë Perëndinë në këtë komunitet. Është tamam për të qarë duke parë se si janë mbrapshtuar këto Kisha Ungjillore.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Burimi

Në kult tani kërcehet madje edhe Waka Waka

waka waka në kultKëtu jemi te Church by the Glades (që është një Kishë Ungjillore Baptiste që përfshin therr 5000 pjestarë dhe që është shum e njohur për ‘mënyrat e saj jo konvencionale të ungjillzimit’). Siç mund të shikoni kërcehet Waka Waka. Ky kërcim u bë në Maj 2011. Tashmë këtu lakmia e botës [mondanità] mbretëron e pakundërshtuar.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Burimi

‘Papa’ Ratzinger dhe Luteranët tashmë janë shokë

[…]

Nga: http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=94636&sez=HOME_ROMA

Luteranët kanë mbetur të mashtruar nga djalli, jo vetëm sepse kanë filluar të bëjnë ekumenizëm me Kishën Katolike Romane, por edhe sepse pranojnë në minister gratë[1], dhe aprovojnë homoseksualitetin dhe abortin, përveç rrenave të tjera të ndryshme. Luteranë, pendohuni dhe konvertohuni nga rrugët tuaja të liga dhe nga rrenat tuaja.

Jeni duke shkuar gjithnjë e më keq.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/14/il-%E2%80%98papa%E2%80%99-ratzinger-e-i-luterani-ormai-sono-amici/

[1] Pranimi në minister i grave domethënë pranimi i grave në shërbesë. Për shembull, ato Kisha që pranojnë ministerin e grave i lejojnë gratë të jenë pastore (ose baresha) dhe domethënë i lejojnë të mësojnë dhe të përdori autoritet mbi burrin, në kundërshtim me Fjalën e Perëndisë (kfr. 1 Timoteu 2:12).

Kisha e Skocisë në favor të ministrave të kultit që janë homoseksual

Ky është një raport për shtyp që dokumenton votimin që është bërë pak ditë më parë nga ana e Asamblesë së përgjithshme të Kishës së Skocisë, që është një Kishë Prezbiterjanë, që ka sanksjonuar që mund të bëhen ministra kultit edhe personat që janë homoseksualë.

Neveritë pra po vazhdojnë në Kisha Protestante. Por askush të mos mashtrohet: në kohën e duhur zemërimi i zjarrtë i Zotit do të bijë mbi kokën e të gjith fajtorëve.

cartello-anti-gay

Foto: Një përson që proteston jashtë ndërtesës ku është mbajtur Asamblea e Përgjithshme e Kishës së Skocisë me një kartel që thotë: ‘Zoti dogji Sodomën, një qytet gay. Pendohuni. Jezusi shpëton mëkatarët’.

Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Burimi: http://giacintobutindaro.org/2013/05/28/la-chiesa-di-scozia-a-favore-di-ministri-di-culto-omosessuali/

Çift lezbik i bekuar në Tempullin Valdez të Romës

çift lezbik romë, kisha valdezeKisha Valdeze vazhdon të praktikojë atë që është neveri për Zotin, dhe të bëjë që rruga e së vertetës të përçmohet më këtë vepër të neveritshme që e quajnë bekimi i çifteve homoseksuale. Le ta dijnë të gjith ato që vet’quhen Ungjillor dhe që aprovojnë këtë gjë, ose ato që thonë se nuk aprovojnë këtë praktikë por që e respektojnë, se Zoti në kohën e duhur do të derdh mbi to zemërimin e Tij të zjarrtë sepse apostulli Pal ka thënë që “zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qielli për çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve, që mbysin të vërtetën në padrejtësi” (Romani 1:18).

Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Burimi i lajmit në italisht:
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/benedizione_coppia_lesbiche/notizie/284227.shtml

Burimi i artikullit: http://giacintobutindaro.org/2013/05/28/coppia-lesbica-benedetta-nel-tempio-valdese-di-roma/