Fariseu dhe tagrambledhësi

Jezusi tha ‘këtë shëmbëlltyre për disa që pretendonin se ishin të drejtë dhe i përbuznin të tjerët. “Dy njerëz u ngjitën në tempull për t’u lutur; njëri ishte farise dhe tjetri tagrambledhës. Fariseu rrinte në këmbë dhe lutej në vetvete kështu: “O Perëndi, të falënderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, grabitqarë, të padrejtë, kurorëshkelës, dhe as si ai tagrambledhës. Unë agjëroj dy herë në javë dhe paguaj të dhjetën e gjithçkaje që kam”. Kurse tagrambledhësi rrinte larg dhe as që guxonte t’i çonte sytë drejt qiellit; por rrihte kraharorin e vet duke thënë: “O Perëndi, ji i mëshirshëm ndaj mua mëkatarit”. Dhe unë po ju them se ky, dhe jo tjetri, u kthye në shtëpinë e vet i shfajësuar; sepse kushdo që lartohet do të ulet, dhe kush ulet, do të lartohet”‘ – Luka 18:8-14

Ju që jeni mëkaterë: pra që jeni Mysliman, Deshmitarë të Jahovait, Katolikë Romakë, Ortodoks etj. Kur i luteni Perëndisë, mos u lartësoni duke i kujtuar atij se sa gjëra të mira keni bërë, por pendohuni si tagrambledhësi për të marrë faljen e mëkateve. Pasi të pendoheni, besoni në sakrificën e Jezu Krishtit që ka bërë për mëkatet tona, dhe besoni që është ringjallur ditën e tretë duke iu shfaqur atyre që kishte zgjedhur. Bëni këto gjëra për të marrë faljen e mëkateve, përndryshe do shkoni në ferrë ku do digjeni në flakë. Po u bindët do të shkoni në parajzë. Mos pritni, sepse nuk dini kurë do të vdisni. Vdekja juaj mind të vijë edhe pas pak minutash. Konvertohuni sa më shpejt.

Aldo Prendi

Katolikë romakë, braktisni idhujtarinë

Zoti hakmerret me idhujtarët. Katolikë romakë, braktisni idhujtarinë.

Ja çfarë i tha Perëndia Izraelitëve: “Atëherë Perëndia shqiptoi tërë këto fjalë, duke thënë: “Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje. Nuk do të bësh skulpturë ose shëmbëlltyrë të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t’i shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz që dënon padrejtësinë e etërve mbi fëmijve të tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë, dhe unë përdor dashamirësi për mijëra, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mia”- Eksodi 20:1-6

Aldo Prendi

Katolikë Romakë, kthehuni nga këto gjëra të kota tek Perëndia i gjallë dhe i vertetë

idhuj kisha katolike romake

Fjala e Perëndisë qorton idhujtarinë e Kishës Katolike Romake

————————————————–

Katolikë Romakë, dëgjoni, dijeni që këto statuja të ashuquajtura të shenjta, ndaj të cilave ju tregoni dashuri, duke i shërbyer dhe duke i dedikuar kultin, duke i lutur dhe duke i adhuruar, janë idhuj sipas Perëndisë. Ato, bashkë me kultin që i dedikoni, janë shkelja e këti urdhërimi: «Nuk do të bësh skulpturë ose shëmbëlltyrë të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t’i shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz që dënon padrejtësinë e etërve mbi fëmijët e tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë, dhe unë përdor dashamirësi për mijëra, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mia» (Eksodi 20:4-6).

Ju pra, përpara Perëdnisë, jeni idhujtarë, pra nuk mund të trashëgoni Mbretërinë e Perëndisë sepse Bibla thotë që idhujtarët nuk do të trashëgojnë Mbretrinë e Perëdisë. Mos u mashtroni, sepse kështu thotë Shkrimi i Shenjtë.

Bëni kështu pra: pendohuni për mëkatet tuaja, ndër të cilët është idhujtaria, dhe konvertohuni nga idhujt, tek Perëndia i gjallë dhe i vertetë, duke shkatërruar të gjitha statujat dhe figurat e ‘shenjta’ që keni në shtëpi dhe ato që merrni me vete, dhe filloni të adhuroni Perëndinë në frymë dhe në të vertetë, siç tha Jezu Krishti. Dhe besoni me zemrën tuaj që Jezu Krishti ka vdekur në kryq për mëkatet tona, dhe që është ringjallur për drejtësimin tonë, në mënyrë që mëkatet tuaja të falen, dhe në mënyrë që të merrni jetën e përjetshme.

Pasi të bëni këto gjëra, dilni nga Kisha Katolike Romake, e cila shtyen për idhujtari dhe mbyt të vertetën me gënjeshtra, dhe bashkohuni me një Kishë Ungjillore Pentekostale që mëson gjith këshillin e Perëndisë, dhe kërkoni që të pagëzoheni në ujë për zhytje në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, sepse ky është pagëzimi i vendosur nga Krishti, dhe i cili duhet praktikuar nga të gjith ato që pendohen dhe besojnë.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Rrëfimi i mëkateve duhet bërë te Perëndia, dhe jo te prifti

lutje

Rrëfimi i mëkateve sipas Fjals së Perëndisë, Bibles

—————————————————

Katolikë Romakë, rrëfejini mëkatet tuaja Perëndisë dhe jo priftit

Katolikë Romakë, dëgjoni, hiqni dorë nga të shkuarit tek prifti për t’u rrëfyer, sepse ai nuk mund të ju heqë mëkatet. Këtë mund ta bëjë vetëm Perëndia, sikurse është shkruar: «Ai fal të gjitha paudhësitë e tua» (Psalmet 103:3), dhe në fakt Psalmisti u drejtonte direkt Perëndisë kur u pendonte për mëkatet e veta dhe donte faljen hyjnore, sikurse thotë: «Para teje pranova mëkatin tim, nuk e fsheha paudhësinë time. Thashë: “Do t’ia rrëfej shkeljet e mia Zotit”, dhe ti e ke falur paudhësinë e mëkatit tim» (Psalmet 32:5). Bëni pra si Psalmisti, përndryshe mëkatet tuaja do të vazhdojnë të peshojnë në ndërgjegjen tuaj, dhe kur do të vdisni, do të shkoni në ferrë.

Pendohuni nga mëkatet tuaja pra, duke u rrëfyer ndaj Perëndisë me një zemr të thyer për mëkatet kundër tij, dhe në të njejtën kohë besoni që Jezu Krishti ka vdekur në kryq për mëkatet tona dhe është ringjallur për drejtësimin tonë. Duke bërë kështu do të merrni faljen e të gjitha mëkateve tuaja, ashtu si edhe jeten e përjetshme. Dhe do të keni më në fund sigurinë jo vetëm atë të faljes së mëkateve, por edhe që do shkoni në parajzë kur të vdisni.

Dhe pasi të merrni gjitha këto, dilni menjëherë nga Kisha Katolike Romake dhe bashkohuni me një Kishë Ungjillore Pentekostale, dhe kërkoni të pagëzoheni në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, në bindje të urdhërimit të Jezu Krishtit.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Cattolici Romani, confessate i vostri peccati a Dio e non al prete

Kundër ngjizjes së papërlyer të Marisë

statuja e zojës së papërlyer, "Maria"Ne e refuzojmë dogmën e ngjizjes së papërlyer të Marisë sepse Shkrimi mëson se edhe Maria, si çdo njeri tjetër përveç Jezu Krishtit, ka lindur në mëkat.

“Të gjith kanë mëkatuar” (Romakëve 3:23), thotë Pali, dhë për këtë, mes atyre ‘të gjith’ përfshihet edhe Maria, kjo sepse mëkati i Adamit ka hyrë në botë dhe ka kaluar mbi të gjith njerëzit. Thotë gjithnjë Pali: “për një shkelje të vetme dënimi u shtri mbi të gjithë njerëzit” (Romakëve 5:18).

Për të mbështetur këtë që po them, domethënë që Maria nuk lindi pa mëkat, e konfirmoi ajo vetë kur në kantikun që i këndoi Perëndisë në shtëpi të Zakarisë pranoi se Perëndia ishte Shpëtimtari i saj duke thënë: “Shpirti im e madhëron Zotin, dhe fryma ime ngazëllon në Perëndinë, Shpëtimtarin tim..” (Luka 1:46-47). Si mund t’a thërriste Perëndinë ‘Shpëtimtari im’ nëqoftëse kishte lindur pa mëkat?

Por ka edhe një provë tjetër që dëshmon çiltërsisht në favor të asaj që po themi, dhe është sakrifica që Jozefi dhe Maria ofruan në tempull kur shkuan të prezantonin fëmijën Jezus (kfr. Luka 2:22-24); një nga ato kafshët e ofruara në sakrificë faktikisht u flijua për mëkatin e Marisë sepse sipas ligjit ishte kjo mënyra për të shlyer mëkatin e gruas që kishte lindur. Ja çfarë thotë në fakt ligji për sa i përket asaj që duhej të ofronte gruaja që kishte lindur një djal ose një vajzë, kur ditët e pastrimit të saj ishin plotësuar: “Kur të plotësohen ditët e pastrimit të saj, pavarësisht në se është fjala për një djalë apo vajzë, do t’i çojë priftit, në hyrje të çadrës së mbledhjes, një qengj motak si olokaust dhe një pëllumb të ri o një turtull, si flijim për mëkatin. Pastaj prifti do t’i ofrojë para Zotit dhe do të bëjë shlyerjen për të; dhe ajo do të jetë pastruar nga rrjedha e gjakut të saj. Ky është ligji për gruan që lind një mashkull apo një femër. Dhe në rast se i mungojnë mjetet për të ofruar një qengj, do të marrë dy turtuj ose dy pëllumba të rinj, njërin si olokaust dhe tjetrin si flijimin e mëkatit. Prifti do të bëjë shlyerjen për të, dhe ajo do të jetë e pastër”” (Levitiku 12:6-8). Në rastin e Marisë meqë ishte e varfër u ofruan dy turtuj ose dy pëllumba të rinj. Tani, ne pyesim: ‘Nëqoftëse Maria ishte pa mëkat, çfarë nevojë kishte të ofronte atë sakrificë?’

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Aritkulli origjinal: Contro l’immacolata concezione di Maria