Kulti i Marisë është idhujtari

Ja si i ofrohet kulti Marisë në Kishën Katolike Romake. Në këtë video katolikët romakë të Palermo-s i ofrojnë lule Marisë, por edhe jetën, zemrën, mendimet dhe dashurinë e tyre. Maria thirret si ‘shpresa jonë’ dhe ‘avokatja jonë’ … Lartësohet me fjalët ‘Rroftë Maria!’ Statuja që simbolizon Marinë konsiderohet e denjë për dhurata. Kjo është idhujtari: një vepër e mishit, e neveritshme për Zotin.

Katolikë Romakë, konvertohuni nga idhujt në Krishtin Jezus, përndryshe do të shkoni në ferrë kur të vdisni.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/14/il-culto-a-maria-e-idolatria/

Proçesion në nder të ‘Atë Pio-s’ …

Këto na qënkan të Krishterë, me të cilët – sipas disa pastorave ungjillorë ekumenikë – mund të lutemi dhe të adhurojmë Zotin bashkë? Por këto janë idhujtarë, që janë të tërhequr pas idhujve pagojë, dhe me idhujtarët NUK KA ASNJË LIDHJE. Qfarë marrëveshje ka tempulli i Zotit me idhujt? ASNJË. [kfr. 2 Korintasve 6:14-18]

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/14/processione-in-onore-di-padre-pio-a-termini-imerese/

Gjëra të flijiuara idhujve

san-giuseppe-ramaccaVideoja që do të shikoni ka objektivin të ju paraqesë një shembull gjërash të flijuara idhujve këtu në Itali nga të cilat ne të Krishterët duhet të heqim dorë – që të mos ndotemi dhe që të mos provokojmë gjelozinë e Zotit me që këto gjëra janë të flijuara demonëve – sipas asaj që u vendos nga apostujt dhe nga pleqtë në Jeruzalem, sipas asaj që thanë: “Në fakt na u duk mirë Frymës së Shenjtë dhe neve që të mos ju ngarkojmë asnjë barrë tjetër përveç këtyre gjërave të nevojshme: që ju të hiqni dorë nga gjërat e flijiuara idhujve, nga gjaku, nga gjërat e mbytura dhe nga kurvëria; do të bëni mirë të ruheni nga këto. Qofshi mirë” (Veprat e apostujve 15:28-29). Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë.
Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2013/04/06/cose-sacrificate-agli-idoli/

[…]

Informacjonet e videos janë këto: ‘Festa e Shën Jozefit është një ndër festat më të dëgjuara në vendin Ramacca (CT) [Catania]. Festimet në nderë të shenjtorit mbrojtës kanë filluar një ditë më parë me shetitjen tradicjonale nepër rrugët e vendit për të parë ‘Altaret’, tavolinat e ngarkuara, që familjet përagtisin në shtëpitë e tyre dhe ja kushtojnë [Shën Jozefit] për hiret e marrura. Përveç figurës së shenjtorit dhe të familjes së shenjtë, paraqiten objekte simbolike që janë tre portokaj, […] gjëra të skuqura dhe ëmbëlsira tipike të zonës […]’

Pastaj sipas traditës së tyre, ushqimet shpërndahen për tu ngënë.

Katolikë Romakë, kthehuni nga idhujt në Zotin e gjallë e të vertetë

Catholics Embark On Banneux Pilgrimage

Katolikë Romakë, Zoti ka dhënë këtë urdhër: “Nuk do të bësh skulpturë ose shëmbëlltyrë të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t’i shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz që dënon padrejtësinë e etërve mbi fëmijve të tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë, dhe unë përdor dashamirësi për mijëra, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mia” (Eksodi 20:4-6).

Ai që e shkelë [këtë urdhërim] është idhujtarë, dhe idhujtarët nuk do të trashëgojnë Mbretërinë e Perëndisë.

Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/13/cattolici-romani-convertitevi-dagli-idoli-alliddio-vivente-e-vero-2/