Katolikë romakë, braktisni idhujtarinë

Zoti hakmerret me idhujtarët. Katolikë romakë, braktisni idhujtarinë.

Ja çfarë i tha Perëndia Izraelitëve: “Atëherë Perëndia shqiptoi tërë këto fjalë, duke thënë: “Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje. Nuk do të bësh skulpturë ose shëmbëlltyrë të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t’i shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz që dënon padrejtësinë e etërve mbi fëmijve të tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë, dhe unë përdor dashamirësi për mijëra, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mia”- Eksodi 20:1-6

Aldo Prendi

Katolikë Romakë, kthehuni nga këto gjëra të kota tek Perëndia i gjallë dhe i vertetë

idhuj kisha katolike romake

Fjala e Perëndisë qorton idhujtarinë e Kishës Katolike Romake

————————————————–

Katolikë Romakë, dëgjoni, dijeni që këto statuja të ashuquajtura të shenjta, ndaj të cilave ju tregoni dashuri, duke i shërbyer dhe duke i dedikuar kultin, duke i lutur dhe duke i adhuruar, janë idhuj sipas Perëndisë. Ato, bashkë me kultin që i dedikoni, janë shkelja e këti urdhërimi: «Nuk do të bësh skulpturë ose shëmbëlltyrë të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t’i shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz që dënon padrejtësinë e etërve mbi fëmijët e tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë, dhe unë përdor dashamirësi për mijëra, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mia» (Eksodi 20:4-6).

Ju pra, përpara Perëdnisë, jeni idhujtarë, pra nuk mund të trashëgoni Mbretërinë e Perëndisë sepse Bibla thotë që idhujtarët nuk do të trashëgojnë Mbretrinë e Perëdisë. Mos u mashtroni, sepse kështu thotë Shkrimi i Shenjtë.

Bëni kështu pra: pendohuni për mëkatet tuaja, ndër të cilët është idhujtaria, dhe konvertohuni nga idhujt, tek Perëndia i gjallë dhe i vertetë, duke shkatërruar të gjitha statujat dhe figurat e ‘shenjta’ që keni në shtëpi dhe ato që merrni me vete, dhe filloni të adhuroni Perëndinë në frymë dhe në të vertetë, siç tha Jezu Krishti. Dhe besoni me zemrën tuaj që Jezu Krishti ka vdekur në kryq për mëkatet tona, dhe që është ringjallur për drejtësimin tonë, në mënyrë që mëkatet tuaja të falen, dhe në mënyrë që të merrni jetën e përjetshme.

Pasi të bëni këto gjëra, dilni nga Kisha Katolike Romake, e cila shtyen për idhujtari dhe mbyt të vertetën me gënjeshtra, dhe bashkohuni me një Kishë Ungjillore Pentekostale që mëson gjith këshillin e Perëndisë, dhe kërkoni që të pagëzoheni në ujë për zhytje në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, sepse ky është pagëzimi i vendosur nga Krishti, dhe i cili duhet praktikuar nga të gjith ato që pendohen dhe besojnë.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Vendimet e apostujve dhe pleqëve që u morën në Jeruzalem u duhen transmetuar shenjtorëve

gerusalemmeRreth gjysmës së shekullit të parë pas Krishtit, apostujt dhe pleqët u mblodhen në Jeruzalem për të diskutuar një çështje të rëndësishme, për të vendosur nëse do ishte e nevojshme t’i urdhërohej Johebrenjve (të cilët kishin besuar në Jezu Krishtin) që të rrethpriteshin dhe të zbatonin ligjin e Moisiut. Ato si përfundim vendosën që Johebrenjve nuk u duhej ngarkuar peshë tjetër përveç këtyre gjërave të dobishme, domethënë të heqnin dorë nga mishrat e flijuar idhujve, nga gjaku, nga gjërat e mbytura dhe nga kurvëria.
Ja çfarë është shkruar: «Atëherë iu duk e mirë apostujve dhe pleqve me gjithë kishën të dërgojnë në Antioki, me Palin dhe Barnabën, disa njerëz të zgjedhur nga ata: Judën, mbiquajtur Barsaba, dhe Silën, njerëz me autoritet ndër vëllezërit, me një letër të shkruar nga dora e tyre që thoshte: “Apostujt, pleqtë dhe vëllezërit, vëllezërve nga johebrenjtë që janë në Antioki, Siri dhe Kiliki, përshëndetje. Duke qenë se morëm vesh se disa që erdhën prej nesh, por të cilëve ne nuk u kishim dhënë asnjë porosi, ju kanë shqetësuar me fjalë duke trazuar shpirtrat tuaj, duke thënë se ju duhet të rrethpriteni dhe të zbatoni ligjin, na u duk e mirë neve, të mbledhur tok me një zemër, të zgjedhim disa njerëz dhe t’i dërgojmë bashkë me të dashurit tanë Barnaba dhe Pal, njerëz që kanë përkushtuar jetën e tyre për emrin e Zotit tonë Jezu Krishtit. Kemi dërguar, pra, Judën dhe Silën; edhe ata do t’ju tregojnë me gojë të njëjtat gjëra. Në fakt na u duk mirë Frymës së Shenjtë dhe neve që të mos ju ngarkojmë asnjë barrë tjetër përveç këtyre gjërave të nevojshme: që ju të hiqni dorë nga gjërat e flijiuara idhujve, nga gjaku, nga gjërat e mbytura dhe nga kurvëria; do të bëni mirë të ruheni nga këto. Qofshi mirë”» (Veprat e apostujve 15:22-29).
Ato pra që janë të ngarkuar në Zotin për të mësuar shenjtorët, duhet t’i transmetojnë shenjtorëve vendimet e apostujve në mënyrë që të zbatohen. Duhet të bëjnë pra atë që bënë apostujt e Zotit, sikurse është shkruar: “Dhe, duke kaluar nëpër qytete, i urdhëronin ata të zbatojnë vendimet që ishin marrë nga apostujt dhe nga pleqtë në Jeruzalem” (Veprat e apostujve 16:4).
Nëse frekuentoni një Kishë në të cilën udhëheqësit e saj nuk mësojnë nga podi se duhet të heqim dorë nga kurvëria, domethënë nga marrdhëniet seksuale me çdo njeri që nuk është gruaja ose burri i ynë; nga gjërat e mbytura, domethënë nga mishrat e atyre kafshëve që janë mbytur nga pengimi i frymarrjes apo nga shtrengimi qafor; nga gjërat e flijiuara idhujve, domethënë nga mishrat ose gjërat që paganët i ofrojnë idhujve të tyre (në Itali katolikët romakë i ofrojnë idhujve të tyre gjëra të ndryshme në disa raste); dhe nga gjaku, domethënë nga pirja e gjakut të kafshëve ose nga të gjitha ushqimet me bazë gjaku; dhe ka mundësi që të shpjegojnë këtë sjedhje duke thënë që sot nuk është më e dobishme të flasim për këto gjëra, ose thonë që disa nga ato kanë rënë poshtë, pra janë tejkaluar; po them, atëherë duhet të dilni dhe të ndaheni nga ajo Kishë, sepse ajo Kishë nuk pranon t’i mbajë vendimet në Zotin që moren apostujt dhe pleqët.

Askush të mos ju mashtrojë me fjalë boshe, vëllezër.

Hiri i Zotit tonë qoftë me ju

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme vanno trasmesse ai santi

Idhujtari ‘Papa’ Françesku inaugorn statujen dedikuar Shën Mikel Kryeëngjëllit

Ja kapoja i Kishës Katolike Romake me çfarë merret, me vepra të mishit (kfr. Galatasve 5:19-20).
“për frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasësit, dhe kurvëruesit, dhe magjistarët, dhe idhujtarët, dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liqenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë” (Zbulesa 21:8)

Edhe i ashtuquajturi Papa Ratzinger aprovoi këtë vepër mishi.

Aldo Prendi

Burimi videos: http://giacintobutindaro.org/2013/07/08/idolatra-e-non-cristocentrico/