Neveria po përhapet, edhe Anglia i ka thënë ‘Po’, ‘martesave homoseksuale’

Ja lajmërimi në video i rrezultatit të votimeve në favor të çifteve gay në parlamentin anglez.

Shktimi thotë që “… zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qielli për çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve, që mbysin të vërtetën në padrejtësi” (Romakëve 1:18).
Nuk ka rëndësi pra kush janë ato që miratojnë dhe mbështesin ‘martesat homoseksuale’: me siguri zemrimi i Perëndisë do të bie mbi to në kohen e duhur.
Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2013/02/05/labominazione-si-diffonde-anche-linghilterra-dice-si-ai-matrimoni-omosessuali/

Katedralja e Shpresës, ose më mirë ‘Katedralja e neverisë’

Katedralja e Shpresës (The Cathedral of Hope) është një kishë homoseksualësh, lezbikesh dhe transeksualësh, që gjindet në Oak Lawn në zonën e Dallas, Texas (USA). Pjestarët janë rreth 4000 veta. Është pjesë e Kisha e Krishtit e Bashkuar, një emërtim protestant që ndodhet në traditën e Reformuar por e influencuar historikisht edhe nga Luteranizmi.

Në këtë video mund të shohim disa pjesë të një ‘kulti’ të Pashkës në mes të tyre. Shikojini mirë në fytyrë, sepse si thotë Shkrimi: “Pamja e fytyrës së tyre dëshmon kundër tyre, ata vënë në dukje mëkatin e tyre si Sodoma dhe nuk e fshehin. Mjerë ata, sepse i bëjnë keq vetes së tyre” (Isaia 3:9 – Përkthim nga versjoni Riveduta).

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/13/la-cattedrale-della-speranza-o-meglio-la-cattedrale-delle-abominazioni/

Kishat Protestante në Kanada që marrin pjesë në Gay Pride

Disa foto të Gay Pride që është zhvilluarn në Edmonton, Kanada, në 2008. Kanë marrë pjesë, përveç tjerëve, edhe këto Kisha Protestante: United Church of Canada – McDougall United Church – St. Paul’s United Church – Robertson-Wesley United Church – Knox Metropolitan United Church – Southminister-Steinhauer United Church – dhe I Quaccheri.

TURP TË KENË!

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/13/chiese-protestanti-canadesi-che-partecipano-al-gay-pride/

Artikull i ngjashëm:  Gay Pride në Londër 2009 – Ungjillorët predokojnë pendimin gjatë rrugës së paradës

Gay Pride në Londër 2009 – Ungjillorët predokojnë pendimin gjatë rrugës së paradës

Gjatë shfaqjes së Gay Pride të datës 2009 në Londër, disa Ungjillorë i kanë predikuar pendimin dhe kthimin homoseksualëve dhe kanë protestuar kundër homoseksualitetit. Kjo video e dëshmon.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/13/gay-pride-a-londra-2009-evangelici-predicano-il-ravvedimento-lungo-il-percorso-della-sfilata/

Artikull i ngjashëm: Kishat Protestante në Kanada që marrin pjesë në Gay Pride