‘Papa’ në Coppito, rrëshqet pasi iu lut ‘Zojës’

‘Papa’ Joseph Ratzinger në Coppito, rrëshqet pasi iu lut të ashtuquajturës Zojë. Vëreni me kujdes.

Nuk ishte një rastësi, pa dyshim. Sepse ishte Zoti ai që e bëri të bie sepse i është lutur një statuje.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/12/il-papa-a-coppito-scivola-dopo-preghiera-alla-madonna/