Ja pasojat e ‘flakës së shenjtë’ ose ‘verës së re’

Ja në çfarë gjendje ishte një burr pas marrjes së ‘verës së re’ gjatë një mbledhje rizgjimi e udhëhequr nga Bill Easter, misjonar i organizatës Asambleja e Perëndisë USA.

Gjykoni vetë.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/12/ecco-le-conseguenze-del-santo-fuoco-o-vino-nuovo/

“Bekimi Toronto” në Kinë: kanceri përhapet

Ky predikues, quhet David Da-chung Lin, dhe është predikues i famshëm kinez që ka kriuar ‘Tabernacle of David Ministries International’. Që nga 1996 përhap të ashtuquajturën ‘Toronto Blessing’ (‘Bekimi Toronto’) edhe në kinë. Në këtë video do shikoni disa nga gjërat që ndodhin në takimet e tij, të gjitha këto gjëra i atributohen Frymës së Shenjtë. Është e frikshme vetëm të mendohet që këto gjëra ja atibutojnë Frymës së Shenjtë. Siç mund të duket, edhe këto njerëz kanë harruar me dashje që fruti i Frymës është përmbajtje o vetëkontroll (Galatasve 5:22), e që gjithçka në asamble duhet bërë sikur ka hije dhe me rregullsi (1 Korintsave 14:40).

Autori: Giacinto Butindaro
Përktheu nga italishtja: Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/07/11/la-benedizione-di-toronto-in-cina-il-cancro-si-diffonde/