Vendimet e apostujve dhe pleqëve që u morën në Jeruzalem u duhen transmetuar shenjtorëve

gerusalemmeRreth gjysmës së shekullit të parë pas Krishtit, apostujt dhe pleqët u mblodhen në Jeruzalem për të diskutuar një çështje të rëndësishme, për të vendosur nëse do ishte e nevojshme t’i urdhërohej Johebrenjve (të cilët kishin besuar në Jezu Krishtin) që të rrethpriteshin dhe të zbatonin ligjin e Moisiut. Ato si përfundim vendosën që Johebrenjve nuk u duhej ngarkuar peshë tjetër përveç këtyre gjërave të dobishme, domethënë të heqnin dorë nga mishrat e flijuar idhujve, nga gjaku, nga gjërat e mbytura dhe nga kurvëria.
Ja çfarë është shkruar: «Atëherë iu duk e mirë apostujve dhe pleqve me gjithë kishën të dërgojnë në Antioki, me Palin dhe Barnabën, disa njerëz të zgjedhur nga ata: Judën, mbiquajtur Barsaba, dhe Silën, njerëz me autoritet ndër vëllezërit, me një letër të shkruar nga dora e tyre që thoshte: “Apostujt, pleqtë dhe vëllezërit, vëllezërve nga johebrenjtë që janë në Antioki, Siri dhe Kiliki, përshëndetje. Duke qenë se morëm vesh se disa që erdhën prej nesh, por të cilëve ne nuk u kishim dhënë asnjë porosi, ju kanë shqetësuar me fjalë duke trazuar shpirtrat tuaj, duke thënë se ju duhet të rrethpriteni dhe të zbatoni ligjin, na u duk e mirë neve, të mbledhur tok me një zemër, të zgjedhim disa njerëz dhe t’i dërgojmë bashkë me të dashurit tanë Barnaba dhe Pal, njerëz që kanë përkushtuar jetën e tyre për emrin e Zotit tonë Jezu Krishtit. Kemi dërguar, pra, Judën dhe Silën; edhe ata do t’ju tregojnë me gojë të njëjtat gjëra. Në fakt na u duk mirë Frymës së Shenjtë dhe neve që të mos ju ngarkojmë asnjë barrë tjetër përveç këtyre gjërave të nevojshme: që ju të hiqni dorë nga gjërat e flijiuara idhujve, nga gjaku, nga gjërat e mbytura dhe nga kurvëria; do të bëni mirë të ruheni nga këto. Qofshi mirë”» (Veprat e apostujve 15:22-29).
Ato pra që janë të ngarkuar në Zotin për të mësuar shenjtorët, duhet t’i transmetojnë shenjtorëve vendimet e apostujve në mënyrë që të zbatohen. Duhet të bëjnë pra atë që bënë apostujt e Zotit, sikurse është shkruar: “Dhe, duke kaluar nëpër qytete, i urdhëronin ata të zbatojnë vendimet që ishin marrë nga apostujt dhe nga pleqtë në Jeruzalem” (Veprat e apostujve 16:4).
Nëse frekuentoni një Kishë në të cilën udhëheqësit e saj nuk mësojnë nga podi se duhet të heqim dorë nga kurvëria, domethënë nga marrdhëniet seksuale me çdo njeri që nuk është gruaja ose burri i ynë; nga gjërat e mbytura, domethënë nga mishrat e atyre kafshëve që janë mbytur nga pengimi i frymarrjes apo nga shtrengimi qafor; nga gjërat e flijiuara idhujve, domethënë nga mishrat ose gjërat që paganët i ofrojnë idhujve të tyre (në Itali katolikët romakë i ofrojnë idhujve të tyre gjëra të ndryshme në disa raste); dhe nga gjaku, domethënë nga pirja e gjakut të kafshëve ose nga të gjitha ushqimet me bazë gjaku; dhe ka mundësi që të shpjegojnë këtë sjedhje duke thënë që sot nuk është më e dobishme të flasim për këto gjëra, ose thonë që disa nga ato kanë rënë poshtë, pra janë tejkaluar; po them, atëherë duhet të dilni dhe të ndaheni nga ajo Kishë, sepse ajo Kishë nuk pranon t’i mbajë vendimet në Zotin që moren apostujt dhe pleqët.

Askush të mos ju mashtrojë me fjalë boshe, vëllezër.

Hiri i Zotit tonë qoftë me ju

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme vanno trasmesse ai santi

Edhe në Shqipëri po përhapet ungjillzimi antibiblik

Paskan ardhur edhe në Shqipëri ndjekësit e ‘pastores’ Roselen Boerner Faccio, për ta korruptuar me ungjillzimin e tyre ANTIBLIBLIK. Ruhuni nga ato që “ungjillzojnë” si këto njerëz.

Aldo Prendi

Artikuj në italisht që demaskojnë ‘pastoren’ Roselen Boerner Faccio: http://giacintobutindaro.org/category/donne-pastore-o-predicatrici/roselen-boerner-faccio/

Kundër ngjizjes së papërlyer të Marisë

statuja e zojës së papërlyer, "Maria"Ne e refuzojmë dogmën e ngjizjes së papërlyer të Marisë sepse Shkrimi mëson se edhe Maria, si çdo njeri tjetër përveç Jezu Krishtit, ka lindur në mëkat.

“Të gjith kanë mëkatuar” (Romakëve 3:23), thotë Pali, dhë për këtë, mes atyre ‘të gjith’ përfshihet edhe Maria, kjo sepse mëkati i Adamit ka hyrë në botë dhe ka kaluar mbi të gjith njerëzit. Thotë gjithnjë Pali: “për një shkelje të vetme dënimi u shtri mbi të gjithë njerëzit” (Romakëve 5:18).

Për të mbështetur këtë që po them, domethënë që Maria nuk lindi pa mëkat, e konfirmoi ajo vetë kur në kantikun që i këndoi Perëndisë në shtëpi të Zakarisë pranoi se Perëndia ishte Shpëtimtari i saj duke thënë: “Shpirti im e madhëron Zotin, dhe fryma ime ngazëllon në Perëndinë, Shpëtimtarin tim..” (Luka 1:46-47). Si mund t’a thërriste Perëndinë ‘Shpëtimtari im’ nëqoftëse kishte lindur pa mëkat?

Por ka edhe një provë tjetër që dëshmon çiltërsisht në favor të asaj që po themi, dhe është sakrifica që Jozefi dhe Maria ofruan në tempull kur shkuan të prezantonin fëmijën Jezus (kfr. Luka 2:22-24); një nga ato kafshët e ofruara në sakrificë faktikisht u flijua për mëkatin e Marisë sepse sipas ligjit ishte kjo mënyra për të shlyer mëkatin e gruas që kishte lindur. Ja çfarë thotë në fakt ligji për sa i përket asaj që duhej të ofronte gruaja që kishte lindur një djal ose një vajzë, kur ditët e pastrimit të saj ishin plotësuar: “Kur të plotësohen ditët e pastrimit të saj, pavarësisht në se është fjala për një djalë apo vajzë, do t’i çojë priftit, në hyrje të çadrës së mbledhjes, një qengj motak si olokaust dhe një pëllumb të ri o një turtull, si flijim për mëkatin. Pastaj prifti do t’i ofrojë para Zotit dhe do të bëjë shlyerjen për të; dhe ajo do të jetë pastruar nga rrjedha e gjakut të saj. Ky është ligji për gruan që lind një mashkull apo një femër. Dhe në rast se i mungojnë mjetet për të ofruar një qengj, do të marrë dy turtuj ose dy pëllumba të rinj, njërin si olokaust dhe tjetrin si flijimin e mëkatit. Prifti do të bëjë shlyerjen për të, dhe ajo do të jetë e pastër”” (Levitiku 12:6-8). Në rastin e Marisë meqë ishte e varfër u ofruan dy turtuj ose dy pëllumba të rinj. Tani, ne pyesim: ‘Nëqoftëse Maria ishte pa mëkat, çfarë nevojë kishte të ofronte atë sakrificë?’

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Aritkulli origjinal: Contro l’immacolata concezione di Maria