Katolikë Romakë, kthehuni nga këto gjëra të kota tek Perëndia i gjallë dhe i vertetë

idhuj kisha katolike romake

Fjala e Perëndisë qorton idhujtarinë e Kishës Katolike Romake

————————————————–

Katolikë Romakë, dëgjoni, dijeni që këto statuja të ashuquajtura të shenjta, ndaj të cilave ju tregoni dashuri, duke i shërbyer dhe duke i dedikuar kultin, duke i lutur dhe duke i adhuruar, janë idhuj sipas Perëndisë. Ato, bashkë me kultin që i dedikoni, janë shkelja e këti urdhërimi: «Nuk do të bësh skulpturë ose shëmbëlltyrë të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t’i shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz që dënon padrejtësinë e etërve mbi fëmijët e tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë, dhe unë përdor dashamirësi për mijëra, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mia» (Eksodi 20:4-6).

Ju pra, përpara Perëdnisë, jeni idhujtarë, pra nuk mund të trashëgoni Mbretërinë e Perëndisë sepse Bibla thotë që idhujtarët nuk do të trashëgojnë Mbretrinë e Perëdisë. Mos u mashtroni, sepse kështu thotë Shkrimi i Shenjtë.

Bëni kështu pra: pendohuni për mëkatet tuaja, ndër të cilët është idhujtaria, dhe konvertohuni nga idhujt, tek Perëndia i gjallë dhe i vertetë, duke shkatërruar të gjitha statujat dhe figurat e ‘shenjta’ që keni në shtëpi dhe ato që merrni me vete, dhe filloni të adhuroni Perëndinë në frymë dhe në të vertetë, siç tha Jezu Krishti. Dhe besoni me zemrën tuaj që Jezu Krishti ka vdekur në kryq për mëkatet tona, dhe që është ringjallur për drejtësimin tonë, në mënyrë që mëkatet tuaja të falen, dhe në mënyrë që të merrni jetën e përjetshme.

Pasi të bëni këto gjëra, dilni nga Kisha Katolike Romake, e cila shtyen për idhujtari dhe mbyt të vertetën me gënjeshtra, dhe bashkohuni me një Kishë Ungjillore Pentekostale që mëson gjith këshillin e Perëndisë, dhe kërkoni që të pagëzoheni në ujë për zhytje në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, sepse ky është pagëzimi i vendosur nga Krishti, dhe i cili duhet praktikuar nga të gjith ato që pendohen dhe besojnë.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Nuk ekziston asnjë mundësi shpëtimi pas vdekjes

parajza dhe ferri

Sipas Fjals së Perëndisë, nuk ka mundësi shpëtimi pas vdekjes

——————————————————————————–

Në jetën e përtejshme nuk ka asnjë mundësi shpëtimi për ato që vdesin në mëkatet e tyre. Është shkruar në fakt që «është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë, dhe më pas vjen gjyqi» (Hebrenjve 9:27), pra mëkaterët një herë që vdesin, duhet të presin gjykimin që do bëhet në ditën e caktuar, ditë kjo në të cilën do të denohen për liqenin e zjarrtë dhe të squfurt (kfr. Zbulesa 20:11-15). Këtë gjykim do ta presin në Hades, që quhet edhe vendi i të vdekurve, i cili është një vend vuajtjesh sepse aty ndodhet zjarri, dhe nga i cili është i pamundur lirimi; kjo kuptohet nga historia e të pasurit dhe Lazarit që Jezu Krishti tregoi (kfr. Luka 16:19-31).

«Ai që beson dhe është pagëzuar, do të jetë i shpëtuar; por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar» (Marku 16:16), tha Jezu Krishti; dhe Gjon Pagëzori tha «Kush beson në Birin ka jetë të përjetshme, kurse kush nuk i bindet Birit nuk do të shohë jetë, por zemërimi i Perëndisë qëndron mbi të» (Gjoni 3:36). Pra mëkatarët, që nga momenti që japin frymë, nuk do të kenë asnjë mundësi të mëtejshme për t’u penduar dhe për të besuar në Jezu Krishtin për shpëtimin e tyre.

Sot, pra, ju që akoma jeni skllevër të mëkatit dhe të humbur, pendohuni dhe besoni që Jezu Krishti ka vdekur për mëkatet tona dhe është ringjallur për drejtësimin tonë, që të merrni faljen e mëkateve tuaja dhe jeten e përjetshme, përndryshe do DENOHENI.

Kush ka veshë për të dëgjuar, le të dëgjojë

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
http://giacintobutindaro.org/2010/06/02/non-esiste-nessuna-possibilita-di-salvezza-dopo-la-morte/

Rrëfimi i mëkateve duhet bërë te Perëndia, dhe jo te prifti

lutje

Rrëfimi i mëkateve sipas Fjals së Perëndisë, Bibles

—————————————————

Katolikë Romakë, rrëfejini mëkatet tuaja Perëndisë dhe jo priftit

Katolikë Romakë, dëgjoni, hiqni dorë nga të shkuarit tek prifti për t’u rrëfyer, sepse ai nuk mund të ju heqë mëkatet. Këtë mund ta bëjë vetëm Perëndia, sikurse është shkruar: «Ai fal të gjitha paudhësitë e tua» (Psalmet 103:3), dhe në fakt Psalmisti u drejtonte direkt Perëndisë kur u pendonte për mëkatet e veta dhe donte faljen hyjnore, sikurse thotë: «Para teje pranova mëkatin tim, nuk e fsheha paudhësinë time. Thashë: “Do t’ia rrëfej shkeljet e mia Zotit”, dhe ti e ke falur paudhësinë e mëkatit tim» (Psalmet 32:5). Bëni pra si Psalmisti, përndryshe mëkatet tuaja do të vazhdojnë të peshojnë në ndërgjegjen tuaj, dhe kur do të vdisni, do të shkoni në ferrë.

Pendohuni nga mëkatet tuaja pra, duke u rrëfyer ndaj Perëndisë me një zemr të thyer për mëkatet kundër tij, dhe në të njejtën kohë besoni që Jezu Krishti ka vdekur në kryq për mëkatet tona dhe është ringjallur për drejtësimin tonë. Duke bërë kështu do të merrni faljen e të gjitha mëkateve tuaja, ashtu si edhe jeten e përjetshme. Dhe do të keni më në fund sigurinë jo vetëm atë të faljes së mëkateve, por edhe që do shkoni në parajzë kur të vdisni.

Dhe pasi të merrni gjitha këto, dilni menjëherë nga Kisha Katolike Romake dhe bashkohuni me një Kishë Ungjillore Pentekostale, dhe kërkoni të pagëzoheni në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, në bindje të urdhërimit të Jezu Krishtit.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Cattolici Romani, confessate i vostri peccati a Dio e non al prete

Idhujtari ‘Papa’ Françesku inaugorn statujen dedikuar Shën Mikel Kryeëngjëllit

Ja kapoja i Kishës Katolike Romake me çfarë merret, me vepra të mishit (kfr. Galatasve 5:19-20).
“për frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasësit, dhe kurvëruesit, dhe magjistarët, dhe idhujtarët, dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liqenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë” (Zbulesa 21:8)

Edhe i ashtuquajturi Papa Ratzinger aprovoi këtë vepër mishi.

Aldo Prendi

Burimi videos: http://giacintobutindaro.org/2013/07/08/idolatra-e-non-cristocentrico/