Ungjilli i shpëtimit tonë

djelliFjala Ungjill vjen nga greqishtja Euanghelion që do të thojë ‘lajm i mir’.

Por cili është ky lajm i mir? Apostulli Pal na e thotë në një nga letrat e tij dërguar Korintasve me këto fjalë: “Tani, o vëllezër, po ju deklaroj ungjillin që ju kam shpallur dhe që ju e keni marrë dhe mbi të cilin ju qëndroni, dhe me anë të të cilit ju jeni shpëtuar, nëse do ta mbani fjalën që ju kanë predikuar, veç nëse besuat kot. Sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash ato që edhe unë vetë i kam marrë, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas Shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë, sipas Shkrimeve, edhe se iu shfaq Kefës dhe pastaj të dymbëdhjetëve. Pastaj iu shfaq një herë të vetme më shumë se pesëqind vëllezërve, prej të cilëve më të shumtët rrojnë edhe sot, kurse disa kanë rënë në gjumë. Më pas iu shfaq Jakobit dhe pastaj të gjithë apostujve. Më së fundi m’u shfaq edhe mua, si në dështimit. Sepse unë jam më i vogli i apostujve dhe as nuk jam i denjë të quhem apostull, sepse e kam përndjekur kishën e Perëndisë” (1 Korintasve 15:1-9).

Ky është Ungjilli i hirit të Perëndisë (kfr. Veprat e apostujve 20:24) me anë të cilit ai që beson në të shpëtohet nga mëkatet e tij dhe merr jetën e përjetshme. Ai është pra fuqia e Perëndisë për shpëtimin e secilit ë bson, siç thotë Pali në letren e Romakëve (kfr. Romakëve 1:16).

Le të jetë ky Lajmi i hirit që i predikohet mëkatarëve për shpëtimin e tyre, por edhe t’i kujtohet shenjtorëve në mënyr që ta mbajnë ashtu siç është deri në fund dhe të marrin kështu koronen e jetës.

Në qoftëse ndokush ju shpall ndonjë Ungjill të ndryshëm nga ky, qoftë mallkuar (kfr. Galatasve 1:9) përpara Perëndisë dhe ëngjëjve të tij të shenjtë.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/14/il-vangelo-della-nostra-salvazione/

Taggato , . Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *