Perëndia është hakmarrësi për të gjitha këto gjëra

qekan, qakiq, gjyqtarëApostulli Pal i ka shkruar shenjtorëve Thesalonikas: “Sa për të tjerat, pra, vëllezër, ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus që, sikundër morët prej nesh se si duhet të ecni për t’i pëlqyer Perëndisë, kështu të teproni edhe më shumë. Sepse ju e dini se ç’urdhërime ju lamë nga ana e Zotit Jezus. Sepse ky është vullneti i Perëndisë: shenjtërimi juaj; të hiqni dorë nga kurvëria; që secili prej jush të dijë ta mbajë enën e vet në shenjtëri dhe me nder, jo me pasione epshi, si johebre që nuk e njohin Perëndinë, dhe që askush të mos mashtrojë ose t’ia hedhë në punë vëllait të vet, sepse Perëndia është hakmarrësi për të gjitha këto gjëra, sikurse edhe ju thamë më parë dhe e dëshmuam. Sepse Perëndia nuk na thirri në ndyrësi, por në shenjtërim. Prandaj ai që i përbuz këto gjëra, nuk përbuz një njeri, por Perëndinë që ju dha edhe Frymën e tij të Shenjtë” (1 Thesalonikasve 4:1-8).

Pra, urdhërimet që apostujt u dhanë shenjtorëve trgojnë vullnetin e Perëndisë ndaj shenjtorëve, dhe kur vihen në prakitikë nga njerëzit, mund të themi që janë duke ecur në mënyrë të denjë ndaj Ungjillit, dhe pra janë njerëz që i pëlejn Perëndisë në të gjith sjelljen e tyre. Pra, duke vënë në praktikë këto urdhërime i pëlqehet Perëndisë.

Nëse do i përçmonim? Do jemi debitorë përpara tyre, dhe do të tërheqim mbi ne zemërimin e Perëndisë, sepse ai që përçmon ato rregulla nuk përçmon një njeri por Perëndinë e Plotfuqishëm, i cili e dimë që tha: “ata që më përçmojnë do të përçmohen gjithashtu nga ana ime” (1 Samueli 2:30). Si i përçmon? Duke u hakmarrë me to për mosbindjen e tyre. Pali është i qartë kur thotë që Zoti është hakmarrës për të gjith këto gjëra.

Por pse Perëndia nuk toleron që ne të përçmojmë urdhërimet e tij? Sepse ai na ka thirrur që të jemi të shenjtë, dhe mosbindja e këtyre urdhërimeve do të thotë të mos i përgjigjemi thirrjes që na bëri, duke bërë kështu që të shahet [nga njerëzit] doktrina e Tij dhe rruga e së vertetës.

Le të kemi kujdes për veten tonë vëllezër, duke shqyrtuar rrugët tona, që Perëndia ynë i madh të mos hakmerret me ne.

Hiri qoftë me ju

 

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/06/08/il-signore-e-un-vendicatore-in-tutte-queste-cose/

Taggato , , . Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *