Paga e mëkatit dhe dhurata e Perëndisë

2igy81s“Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë” (Romakëve 6:23).

Në këto fjalët e Palit dua që të vini re si apostulli vën në kontrast pagën e mëkatit me dhuratën e Perëndisë.

Mëkati pra, si thotë Pali, i paguan me vdekje ato që i shërbejnë dhe në fakt Jakobi thotë “dhe mëkati, si të kryhet, pjell vdekjen” (Jakobi 1:15). Është një pagë e hillur pra ajo që mëkati i jep shërbyesve të tij. Gjithsesi, e çuditshme por e vërtetë, shum vetave i pëlqen shërbimi i mëkatit, dhe ndër këto shum veta nuk janë vetëm jobesimtarët por edhe shum besimtarë! A nuk është marrëzi sherbimi i dikujt që të paguan me vdekje? Sigurisht, por nga ana tjetër “Marrëzia është gëzim për atë që nuk ka mend” (Fjalët e urta 15:21), thotë Dituria; dhe me që këto nuk kanë mend, nuk është për tu quditur për faktin që gëzohen në të bërë çdo dhoj mëkati. […]

Me që nga një anë ekziston paga e mëkatit nga ana tjetër ekziston dhurata e Zotit, domethënë jeta e përjetshme në Krishtin Jezus. Është një dhuratë pra jeta e përjetshme, dhe si çdo dhuratë tjetër nuk mund të blehet ose të meritohet, përndryshe dhurata nuk do ishte dhurat. Një dhuratë që merret nepërmjet besimit në në Krishtin Jezus sipas asaj që është shkruar: “Kush beson në Birin ka jetë të përjetshme, kurse kush nuk i bindet Birit nuk do të shohë jetë, por zemërimi i Perëndisë qëndron mbi të” (Gjoni 3:36). Ja përse jeta e përjetshme është quajtur dhurata e Perëndisë në Krishtin Jezus, Zotin tonë. A e ke jetën e përjetshme? Në qoftë se përgjigja është ‘jo’, të nxitoj që të besosh në Zotin Jezus për ta marrur; atë që duhet të besosh për ta marrur është që ai ka vdekur në kryq për mëkatet tona, dhe është ringjallur në ditën e tretë për drejtësimin tonë. Në qoftë se përgjigja është ‘po’, të rekomandoj që ta mbash besimin në Krishtin Jezus deri në fund, domethënë të rekomandoj që të këmbëngulesh në besim sepse si thotë Shkrimi ti ke nevojë për ngulm në mënyrë që kur të kesh kryer vullnetin e Perëndisë, të merrësh atë që të është premtuar (kfr. 1 Gjoni 2:25). Mbaje këtë besim që ke, mos e hidh tutje.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/14/il-salario-del-peccato-e-il-dono-di-dio/

Taggato , . Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *