Muzika rock dhe satanizmi

Ky video është një fragment i episodit të gjashtë të emisjonit La linea d’ombra [Linja e hijes] e datës 23 qershor 2009, dedikuar sektit satanik Le bestie di Satana [Bishat e Satanit], pjestarët e së cilës janë njollosur me shkelje shum të rënda, ndër të cilat vrasja, duke qënë të denuar për këto shkelje.

Kam dashur ta publikoi për të nxitur reflektimin e të gjith atyre besimtarëve që kanë lejuar që muzika rock të hyjë nepër Kisha, dhe për ti bërë të kuptojnë që muzika rock ka origjinë Satanike dhe për këtë motiv duhet braktisur. Është e vërtetë që jo e gjith muzika rock arrin ose nxit arritjen e të njejtave tepri, por mbetet fakti që edhe muzika rock më e lehtë është një tip muzike që prodhon ose që nxit për sjellje, sentimente dhe vepra që nuk i kanë hije shenjtorëve. Është kështu sepse rock-u nuk është neutral si tip muzike, për shkat të faktit që nuk ekziston një muzikë neutrale. Pra rock-u duhet braktisur. Nuk mund të përdoret as për t’i kënduar Zotit dhe as për të ungjillzuar.

Mos jini të pakujdesshëm, vëllezër, jini të mençur. Urreni të keqen, dhe ruhuni nga çdo gjë që duket e keqe. […]

Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me të gjith ato që e duan me pastërti të pakorruptuar.

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi

Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/13/la-musica-rock-e-il-satanismo/

Taggato , , . Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *