‘Rizgjimi’ në Cedar Creek

Ja një mbledhje e udhëhequr nga Bill Easter, misionar i [organizatës] Asembljea e Perëndisë USA, në Cedar Creek.

Çfarë çrregullsie, çfarë konfuzioni!

Si mund ti atribuohen Frymës së Zotit këto gjëra? Si mund të quhen këto gjëra ‘rizgjim’?

Giacinto Butindaro, përktheu Aldo Prendi
Burimi: http://giacintobutindaro.org/2010/05/12/il-risveglio-di-cedar-creek/

Taggato , , , , , . Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *